Week12-13


Week 12

ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน (ส.12) พี่ๆ ยังไม่ได้ลงลงแปลงผักของตนเอง เพราะมีกิจกรรมดำนา จึงวางแผนว่าจะทำในสัปดาห์ที่ 13


Week 13

สัปดาห์นี้พี่ๆ เริ่มเตรียมดินของตนเอง และแบ่งพื้นที่ของตนเอง โดยเริ่มในวันอังคารช่วงบ่าย แต่เนื่องจากดินแข็งมา จึงได้ถางหญ้าก่อน และเปิดน้ำใส่ดินเพื่อให้ขุดง่ายขึ้นในวันพุธ 

 
วันพุธ ครูและพี่ๆ เตรียมดินโดยการพรวนดินและนำหญ้าออกจากแปลงของตนเอง
 วันพฤหัสบดี พี่ๆ ได้นำปุ่๋ยมาใส่ในแปลงเพื่อเตรียมลงผักในสัปดาห์หน้า

 


 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น